Den tomme mengde er en mengde som ikke inneholder noen elementer. Dette gir den egenskapen at [b]den er en delmengde i alle andre mengder[/b]. Dette blir viktig å huske!