Vi tar oppgaven å finne potensmengden til en mengde som har 3 elementer. Til slutt tegner vi en interessant illustrasjon av potensmengden.