Diskret Matte - Mengdelære

Mengdelære 14 - Potensmengde 2


Vi tar oppgaven å finne potensmengden til en mengde som har 3 elementer. Til slutt tegner vi en interessant illustrasjon av potensmengden.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.