Vi bruker litt grunnleggende Java-programmering til å lage et lite program som forteller oss om en mengde er en delmengde av en annen mengde.

I dette tilfellet bruker vi tabeller og den primitive datatypen "char" som tar for seg enkelttegn.

Hvis du følger med på Christer sine [url=http://udl.no/java-programmering]programmeringsvideoer[/url], så er dette en grei sak å programmere.