Vi løser noen oppgaver som tar for seg det vi har lært, men først undersøker vi hva det vil si at en mengde er en [i]ekte[/i] delmengde, og det at to mengder er like.