Vi bruker venn-diagram til å bevise en av mengdelærens regneregler; en av de distributive lovene.

Det vi beviser her, er at union er distributivt over snitt, på samme måte som multiplikasjon er distributivt over addisjon.