På forespørsel fra en seer, så utdyper vi litt hva som menes med begrepet "distributiv" og hvordan man kan se likheten til vanlig algebra.