I denne videoen skal vi løse en første-ordens homogen differenslikning. Dette er vanligvis gjort på veldig kort tid, så jeg gjennomgår samtidig litt teori om hvordan vi kommer frem til svaret. Det faller seg naturlig å bruke den gitte oppgaven som eksempel.