Oppgaven lyder:

"Forklar hvordan du kan bruke aritmetikkens fundamentalteorem til å vise at $11 cdot 17 cdot 19
eq 81 cdot 43$ uten å regne ut."

Måten vi gjør dette på er ved å bruke at dersom to tall har ulik primtallsfaktorisering, så må de også være ulike tall. Dette følger direkte av aritmetikkens fundamentalteorem.