Grunnkurs Analyse 1 (Ntnu, Høst 2014)

1) Ulikhet ved aritmetikkens fundamentalteorem (Øving 1)


Oppgaven lyder: "Forklar hvordan du kan bruke aritmetikkens fundamentalteorem til å vise at $11 cdot 17 cdot 19 eq 81 cdot 43$ uten å regne ut." Måten vi gjør dette på er ved å bruke at dersom to tall har ulik primtallsfaktorisering, så må de også være ulike tall. Dette følger direkte av aritmetikkens fundamentalteorem.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.