Det ble forespurt et bevis for addisjonen av binomialkoeffisientene som ble brukt i forrige video. Her er den!