Vi skal igjen skrive om en sum slik at summen er helt lik, men itererer mellom ulike grenser.