Vi skal her løse $(1+sqrt2)^4$. Det samme som forrige video gjelder! Hvis man prøver å gange det ut på vanlig måte, vil det ofte ta veldig lang tid. Spesielt med enda større eksponenter. Derfor bruker vi i stedet Pascals talltrekant for å finne koeffisientene, og binomialformelen for å finne eksponentene på leddene i binomet.