I denne oppgaven skal vi føre et induksjonsbevis for å vise at $sumlimits_{i = 1}^{n}i = frac{n(n+1)}{2}$.

Vi tar samtidig en liten innføring i induksjonsbevis, siden dette er et av de aller mest grunnleggende eksemplene.