Disse to oppgavene går ut på å forenkle notasjonen av mengder. Her bruker vi i første eksempel tallinja.

I det andre eksemplet så må vi betrakte hvilket forhold mengdene har til hverandre.