Ny polynomdivisjon! Jeg forbigår teorien her, siden jeg allerede har laga mange videoer om polynomdivisjon tidligere.

Se her hvis du trenger (ny) innføring i polynomdivisjon: http://udl.no/r1-matematikk/kapittel-1-algebra