Her skal vi betrakte en mengde, og skrive den om til det ekvivalente intervallet. Det er et enkelt tilfelle av en dobbel ulikhet, og igjen gjør tallinja at det blir veldig lett å visualisere og løse oppgaven.