Her skal vi vise at $x=1$ er en rot (nullpunkt) i $P(x) = x^3+4x^2+x-6$, samt finne de andre røttene. Her får vi bruk for en del teori bak polynomdivisjon, så det blir til en viss grad gjennomgått også.

Se her hvis du trenger (ny) innføring i polynomdivisjon: http://udl.no/r1-matematikk/kapittel-1-algebra