Denne gangen har vi en ulikhet med absoluttverdi kun på den ene sida. Men igjen; hvis vi forstår hva absoluttverdi innebærer, så blir oppgaven helt grei å løse.

Oppgaven, som beskrevet i boka, hinter til at den forventer fremgangsmåten som er demonstrert i videoen, men kanskje du ser en annen fremgangsmåte også? ;)