I denne deloppgaven skal vi bevise at summen at et rasjonal og et irrasjonal tall, blir irrasjonalt.

Dette gjør vi, i dette tilfellet, ved å bruke bevis ved selvmotsigelse, som innebærer å gjøre en antakalse om at svaret blir rasjonalt, og vise at dette fører til en logisk brist.