I denne videoen skal vi bevise at produktet av et rasjonalt og et irrasjonalt tall, blir irrasjonalt. Igjen gjør vi dette ved å anta at produktet blir rasjonalt, og ser at dette fører til en selvmotsigelse. Da har vi bevist at antakelsen må være usann, og dermed at produktet må være irrasjonalt.