Komplekse Tall

10 - Absoluttverdi 2


En annen måte å finne absoluttverdien av et komplekst tall på, er å gange den med sin egen kompleks konjugerte. Formelen er grei å huske: [tex]zar z = |z|^2[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.