Fra videregående vet vi at andregradsformelen (eller abc-formelen) som hjelper oss å løse andregrads likninger. Vi blir også fortalt at hvis vi får negativt tall under kvadratrottegnet, så kan ikke likninga løses. Dette er LØGN! Nå skal vi se hvordan slike likninger kan løses, fordi vi vet hvordan vi finner kvadratrota av et negativt tall. Komplekse tall hjelper oss med slikt.