Komplekse Tall

11 - "Uløselig" andregradslikning?


Fra videregående vet vi at andregradsformelen (eller abc-formelen) som hjelper oss å løse andregrads likninger. Vi blir også fortalt at hvis vi får negativt tall under kvadratrottegnet, så kan ikke likninga løses. Dette er LØGN! Nå skal vi se hvordan slike likninger kan løses, fordi vi vet hvordan vi finner kvadratrota av et negativt tall. Komplekse tall hjelper oss med slikt.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Legacy-bruker (UDLv1) 2013-05-08

Hei Dette er kjempefine forelesninger. Jeg lærer utrolig mye. Har et lite spørsmål angående "uløselige" annengradslikninger: Tar du roten av tallet hvis det går, f.eks √25 eller lar du svaret stå som du gjorde:( -1± i√23) ÷2. Jeg er ikke så god på matematiske tegn på macen, men håper du forstår hva jeg mener. Hilsen EVA

Aleksander 2013-05-08

Begge deler er like riktig. Det spørs bare om du har inntrykk av at sensor/lærer forventer at du har det på formen [tex]a+bi[/tex] og [tex]a-bi[/tex]. Hvis du tror det, så er det best å løse det opp, men hvis ikke, så er det helt greit å skrive [tex]x =frac{-1 pm i sqrt{23}}{2}[/tex], for det er jo akkurat det samme, bare mer kompakt skrevet :)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.