Vi ser på en ny, og kanskje viktigere måte å skrive komplekse tall på; polar form! På denne formen er tallene på mange måter lettere å regne med. I stedet for å betegne det komplekse tallet ved en reell del og en imaginær del, så betegner vi tallet med en radius (lengde) og en vinkel, og bruker litt trigonometriske funksjoner.