Komplekse Tall

14 - Eksponentiell form


Vi ser på enda en ny måte å skrive komplekse tall på. Dette er en videreføring av polar form, som betyr at vi fremdeles bruker radius og vinkel, men på en mye enklere form. På polar form har vi at [tex]z = r(cos heta + i sin heta)[/tex] Parentesen her kan omskrives ved å bruke Eulers formel. [tex]e^{i heta} = cos heta + i sin heta[/tex] Dermed kan komplekse tall skrives på formen [tex]z=re^{i heta}[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2013-08-22

utrolig bra forklaring!

Anonym 2013-09-17

Kunne du ha forklart hvordan en skriver funksjonen 2i/kvadratrot(3)-1 på formen x+iy?

Anonym 2015-09-22

Kjempebra!!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.