Vi skal se på multiplikasjon av komplekse tall når de er oppgitt på polar form, og samtidig se på den geometriske tolkningen av det.