Vi tar et eksempel på det å multiplisere sammen to komplekse tall som står på polar form.