Her begynner vi å se på komplekse eksponentialer, som er på formen $e^z$ der z er et komplekst tall. Vi ser også på eksponentialer som har en sum av komplekse tall som eksponent.

Her får vi bruk for det vi vet om å multiplisere sammen komplekse tall på polar form.