Vi begynner å se på komplekse tall, og hvordan de er oppbygd. Det kan være lurt å se på komplekse tall som punkter i et 2-dimensjonalt plan, der vi har reelle tall langs den ene aksen, og imaginære tall langs den andre.

Altså, har vi [tex]z=7+3i[/tex] så kan vi si at vi går 7 i positiv retning langs førsteaksen, og 3 i positiv retning langs andreaksen.