Komplekse Tall

3 - Addisjon


Vi ser på det å legge sammen komplekse tall. Det er, som nevnt, helt likt det å plusse sammen vanlige algebraiske uttrykk. Man kan på mange måter behandle [tex]i[/tex] som en vanlig variabel.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.