Vi ser på det å legge sammen komplekse tall. Det er, som nevnt, helt likt det å plusse sammen vanlige algebraiske uttrykk. Man kan på mange måter behandle [tex]i[/tex] som en vanlig variabel.