Komplekse Tall

5 - Multiplikasjon


Vi ser på hvordan vi ganger sammen komplekse tall. Dette er fremdeles veldig likt det å gange sammen parentes-uttrykk i vanlig algebra, men hvis vi er oppmerksom på at [tex]i^2 = -1[/tex] så får vi forenklet ting, siden et av leddene etter oppløsningen av parentesene vil inneholde [tex]i^2[/tex].

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.