Vi ser på hvordan vi ganger sammen komplekse tall. Dette er fremdeles veldig likt det å gange sammen parentes-uttrykk i vanlig algebra, men hvis vi er oppmerksom på at [tex]i^2 = -1[/tex] så får vi forenklet ting, siden et av leddene etter oppløsningen av parentesene vil inneholde [tex]i^2[/tex].