Før vi begynner med divisjon av komplekse tall, er det viktig at vi vet hva en "kompleks konjugert" er.