Hvordan finner man absoluttverdien av et komplekst tall? Og hva er det den forteller oss?

Hvis man er kjent med absoluttverdien av en vektor, så vet man at det er lengda på vektoren. Siden komplekse tall kan ses på som vektorer i argand-planet, så gjelder det samme for komplekse tall.