Lineær Algebra

Likningssystem på matriseform (Bevis)


Vi beviser, ved hjelp av de teknikkene vi hittil har lært, at likningssystem kan, i sin helhet, skrives på formen: [tex]A vec x = vec b[/tex] Der [tex]A[/tex] er koeffisientmatrisen [tex]vec x[/tex] er søyle-vektoren som inneholder variablene [tex]vec b[/tex] er søyle-vektoren som inneholder konstantene

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.