Vi ser på kommutasjon; tilfeller der det faktisk kan være sant at AB=BA i matrise-sammenheng. Når AB=BA sier vi at matrisene kommuterer.