Lineær Algebra

Stor oppgave - Mange teknikker


Vi bruker de fleste teknikkene vi kan om Lineær Algebra så langt, for å løse en relativt stor oppgave. [list] [*] Multiplisere matrise med tall [*] Addisjon av matriser [*] Matrise-likning [*] Lineært likningssett [*] Koeffisient- og totalmatrise for likningssettet [*] Gauss-eliminasjon [*] Avgjøre om likningssett er bestemt, ubestemt eller selvmotsigende [/list]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2013-05-05

Er ikke matrise D, rekke to -7, -9, 9. Ikke 7, -9, 9 som du bruker videre i videoen?

Anonym 2013-11-13

på 05:50 gjør du dessverre en liten glipp, da Matrise D rekke to er -7 -9 9 , imens du skriver 7 -9 9. Ellers en god video.

Aleksander 2013-11-13

Bra catch! Jeg har lagt inn en annotasjon som viser til det. Takk for tilbakemeldinga!

Anonym 2013-11-15

Selv takk! Videoene dine innen statistikk er ypperlige. Så igjennom alle og hadde stålkontroll på eksamen på høyskolen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.