Lineær Algebra

Symmetriske matriser


Vi ser på definisjonen av en symmetrisk matrise. En matrise kalles symmetrisk dersom [tex]a_{ij}=a{ji}[/tex] for alle elementene inne i en matrise. Merk at matrisen MÅ være kvadratisk for å kunne oppfylle dette kravet. Videre, hvis du prøver å transponere en symmetrisk matrise, vil du se at den også oppfyller kravet [tex]A^T = A[/tex], altså at hvis du transponerer den, så har den ikke endret seg i det hele tatt.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2015-03-23

Er matrisen automatisk ortogonalt diagonaliserbar når matrisen er symmetrisk?

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.