Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

0 - Introduksjon til spillelista


Vi setter i gang en spilleliste der vi gjennomgår en del oppgaver som er veldig vanlige i et hvilket som helst statistikk-kurs. Dette innebærer ting som grunnleggende sannsynlighet, forventning og varians, sannsynlighetsfordelinger, diskret og kontinuerlige stokastiske variabler, kovarians og korrelasjon, sannsynlighetstetthet og fordelingsfunksjon, sentralgrenseteoremet, estimasjon og konfidensintervall, hypotesetesting og regresjon. Oppgavene er laget av UDL.no i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, men er nyttige for studenter som tar statistikk hvor som helst! Vær oppmerksom på at det brukes formelsamling og tabeller i PDF-format, som du kan se og/eller laste ned her: [list] [*]<a href="http://udl.no/download/StatistikkFormler.pdf">Formelsamling</a> [*]<a href="http://udl.no/download/StatistikkTabeller.pdf">Tabeller</a> [/list] Lykke til!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
lisafol 2017-05-21

Hvordan får jeg tak i formelhefte og tabellen? :) Kunne virkelig trengt den til eksamen! Takk for gode videoer!!

sbh 2017-11-03

Formelsamlinga hvor finner jeg den?

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.