Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

10a1 - N(0,1) aka. Standardnormalfordeling


Vi bruker standardnormalfordeling til å regne ut sannsynligheten for at en stokastisk variabel tar en verdi som er større enn, eller lik en konstant. Altså [tex]P(X geq x)[/tex]. For å gjøre dette, bruker vi en tabell over ferdig utregnede verdier for fordelingsfunksjonen. Slike tabeller får man utdelt ved eksamen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.