Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

10b - Sentralgrenseteoremet


Nå skal vi finne sannynligheten for at gjennomsnittet til den stokastiske variablen, blir større enn, eller lik 23. For å gjøre dette bruker vi sentralgrenseteoremet som forteller oss at gjennomsnittet til en rekke identisk fordelte stokastiske variabler, kan tilnærmes med fordelinga [tex]N(mu, frac{sigma ^2}{n})[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.