Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

11a - Estimasjon og konfidensintervall


Vi finner en estimator for [tex] heta[/tex] basert på det vi vet om resultatene og antall forsøk. Vi finner også diverse egenskaper for estimatoren, som forventning og varians, samt hvorvidt estimatoren er forventningsrett.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.