Vi finner en estimator for [tex] heta[/tex] basert på det vi vet om resultatene og antall forsøk. Vi finner også diverse egenskaper for estimatoren, som forventning og varians, samt hvorvidt estimatoren er forventningsrett.