Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

11b1 - Konfidensintervall og kritisk verdi


Vi blir bedt om å finne et 95% konfidensintervall for [tex] heta[/tex]. Dette gjøres ved å bruke estimatoren for [tex] heta[/tex], og angi en feilmargin lik den kritiske verdien, som vi også finner.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.