Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

11b2 - Konfidensintervall med gitt feilmargin


Her får vi oppgitt en viss feilmargin (0.025), og blir bedt om å finne ut hvor mange forsøk vi må gjøre for å få et konfidensintervall som gir så god sikkerhet, uansett verdi av [tex] heta[/tex].

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.