Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

12a - Binomisk fordeling og P(X=x)


Vi blir bedt om å gjøre rede for forutsetningene for at fordelingen er binomisk, og dermed om å regne ut noen sannsynligheter i denne fordelingen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2013-09-27

et helt fantastisk (forklaring)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.