Vi finner kritisk verdi for testen vi gjorde i forrige oppgave, nå med 200 pasienter, og et signifikansnivå på 5%.