Vi skisserer styrkefunksjonen for testen, og finner styrken for p=0.80.