Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

13a - Hypotesetest og signifikansnivå


"En type tabletter inneholder et stoff R. Innholdet av R må helst ikke være over 3.0%. Vi antar at innholdet Y (prosent) av stoffet R i en tilfeldig tablett er en normalfordelt stokastisk variabel med forventning [tex]mu[/tex] og standardavvik [tex]sigma = 0.4%[/tex]. Innholdet av R i forskjellige tabletter er uavhengige stokastiske variabler." I første deloppgave blir vi bedt om å utlede en hypotesetest med signifikansnivå 5%, og å gjennomføre testingen og angi konklusjonen når det gjennomsnittlige innholdet av R i 50 tabletter var [tex]ar Y = 3.071%[/tex].

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.