I neste del av oppgaven blir vi bedt om å finne styrkefunksjonen for testen, og skissere grafen for denne.