Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

13b1 - Finn og skisser styrkefunksjon


I neste del av oppgaven blir vi bedt om å finne styrkefunksjonen for testen, og skissere grafen for denne.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.