I den siste deloppgaven blir vi bedt om å vise at den kritiske verdien for testen er gitt ved formelen [tex]k_n=3.0+frac{0.658}{sqrt n}[/tex] og deretter bestemme hvor mange delforsøk som må gjøres for å få den ønskede styrken.