Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

13c - Antall målinger for ønsket styrke


I den siste deloppgaven blir vi bedt om å vise at den kritiske verdien for testen er gitt ved formelen [tex]k_n=3.0+frac{0.658}{sqrt n}[/tex] og deretter bestemme hvor mange delforsøk som må gjøres for å få den ønskede styrken.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.