Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

14a1 - Regresjon og beta-estimasjon


Oppgaveteksten lyder: [i]Tabellen nedenfor viser årlig forbruk av ren alkohol (liter) pr. innbygger over 15 år for årene 1986-1995 (kilde: Statistisk årbok 1996). Vi skal anta at forbruket Y i år x er en normalfordelt stokastisk variabel med forventning [tex]E(Y) = eta_0 + eta_1x[/tex] og standardavvik [tex]sigma = 0.15[/tex]. Vi lar 1986 være år 1, 1987 år 2 osv. Forbruk i forskjellige år er uavhengige variabler.[/i] I første deloppgave skal vi estimere beta-verdiene [tex]eta_0[/tex] og [tex]eta_1[/tex] og tar for oss hva de ulike beta-verdiene forteller oss.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.