Statistikk-Oppgaver I Samarbeid Med Hist

14c - Hypotesetest for beta-verdi


Til slutt skal vi utføre en hypotesetest på [tex]eta_1[/tex] for å avgjøre om resultatene tyder på nedgang i alkoholforbruket, med et signifikansnivå på 1%.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.