Til slutt skal vi utføre en hypotesetest på [tex]eta_1[/tex] for å avgjøre om resultatene tyder på nedgang i alkoholforbruket, med et signifikansnivå på 1%.