Oppgavens premiss:

[i]På en fabrikk tar man hver uke ut 100 produserte enheter og tester om de er feilvare eller ikke. I løpet av 10 uker har man fått følgende antall feilvarer: 3, 2, 2, 5, 3, 2, 4, 2, 3, 1[/i]

I første deloppgave skal vi finne et 95% konfidensintervall for antall feilvarer per uke.

Siden [tex]sigma/tex] i dette tilfellet er ukjent, bruker vi en punktestimator for variansen. Ved å ta kvadratrota av denne, få vi en estimator for standardavviket [tex]sigma[/tex] som vi kaller [tex]S[/tex].